Arven etter Fredrikke

avduking-bauta-fredrikke-m-qvam-2215-a70
Avduking av bautastein for Fredrikke Marie Qvam 30.mai 2015, fra venstre ordfører Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant Elin Agdestein, kunstner Marit Wiklund og fylkesleder NKS Undis Westerhus (Foto Morten Stene)

Grunnleggeren av Norske Kvinners Sanitetsforening, Fredrikke Marie Qvam, var fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Da Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet i 1896 ble Fredrikke valgt til formann, et verv hun beholdt i hele 37 år. I 1898 ble hun valgt til leder for Landskvinnestemmerettsforeningen, og året etter for Kvinnesaksforeningen.

I forbindelse med Unionsoppløsningen med Sverige organiserte kvinneorganisasjonene Fredrikke ledet en underskriftaksjon som bredde seg over hele Norge. Nesten 300 000 kvinnelige underskrifter ble samlet inn til støtte for unionsoppløsningen. Aksjonen blir sett på som et viktig skritt i kampen for kvinners stemmerett.

Hjerte for N.K.S.

I 1911 mottok Fredrikke Marie Qvam kong Haakons VIIs fortjenestemedalje i gull, og i 1915 ble hun ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for allmennyttig virksomhet.

Også etter at stemmeretten var vunnet, fortsatte Fredrikke sin aktive deltakelse i foreningslivet. Hjertet hennes fortsatte å banke for Norske Kvinners Sanitetsforening livet ut. Hun ble sittende som formann til 1933. Fem år senere døde hun hjemme på Gjævran gård, 95 år gammel.

Vi er stolte over arven etter Fredrikke Marie Qvam, den er ikke mindre viktig i 2017.